Velkommen,
til vores hjemmeside

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling for
Gymnastikforeningen HERMOD
Afholdes tirsdag den 23. august 2016 kl. 20.00
på Gammelby Fritidscenter i lokale nr. 2 ved klublokalet.
Indgang fra Grønvangsvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet,
indsendes til formanden senest den 16. august 2016.

 

Alle spørgsmål vedr. hjemmeside og tilmelding rettes til Kristian Jensen