Holdbilleder 2018

1 leder 2 M F Barn gammel by 3 m f barn fourfeldt 1 4 m f barn fourfeldt 2
5 Rytmepiger 6-8 +Ñr fourfeldt 6 Mix spring 5-6+Ñr fourfeldt 7 opvisningshold 8-12+Ñr forfeldt 8 opvisnings damer fourfeldt
9 Junior mix gammelby fritidscenter 10 gajolholdet 11 Damer og mix motion voksne gammelby 12 mix spring 6-8+Ñr fourfeldt
13 Spring rytme 6-11+Ñr Danmarksgade 14 Rytmepiger 6-8+Ñr gammelby 15 Spring og leg fourfeldt 16 spring og leg gammelby
17 mix spring 9-12 gammelby